Montessori v Mostě - Beati Liberi

 

Dětská školka Montessori je kouzelným místem plným radosti a objevování pro naše nejmenší. Každý den je pro děti novým dobrodružstvím, plným možností k objevování, učení a radosti. Moderní a inspirativní prostředí Montessori podporuje individuální rozvoj každého dítěte, respektující jeho vlastní tempo a zájmy. V naší školce se děti učí nejen klasickým dovednostem, ale také rozvíjejí svou kreativitu a sociální dovednosti.

 

 

Montessori pedagogika klade důraz na samostatnost, a proto naše malé objevitele učíme zvládat své úkoly a rozhodnutí s radostí a sebevědomím. Vytváříme bezpečné a láskyplné prostředí, ve kterém každé dítě může růst a rozvíjet svůj jedinečný potenciál. Kvalifikovaný pedagogický tým podporuje každého malého jednotlivce na jeho cestě objevování a učení se, a to v souladu s principy Maria Montessori. Naše dětská školka Montessori není pouze místem vzdělávání, ale také komunitou, kde se děti učí vzájemnému respektu, empatii a spolupráci. Jsme hrdí, že můžeme být součástí každého dětského začátku a pomoci jim vybudovat pevný základ pro celoživotní učení a radost ze světa kolem nich.

 

 

Zaregistrujte své dítě

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplňte přihlášku

 

Prosím, vyplňte předběžnou přihlášku.

 

 

 

 

 

 

Zákonný zástupce

O dítěti